Visie achter programma's

Doorlopende lijn

De programma's van ProAccretio geven loopbaanoriëntatie en -begeleiding een structuur, zowel voor deelnemers als voor begeleiders. Bovendien leveren alle programma's een scala aan waardevolle managementinformatie op die relevant kan zijn voor alle partijen die in de regio met de deelnemer te maken hebben. Daarnaast kan de informatie dienen als input voor het maken van beleid.

De programma's zijn technisch gezien en qua opzet en gedachtengang gelijk. • Voordelen voor leerling of deelnemer

  -

  ProAccretio levert relevante informatie over de keuzes die gemaakt worden (bijvoorbeeld in het VO profiel- of sectorkeuze en in het MBO uitstroomkeuze)

  - Tijdens het doorlopen van de programma's wordt een eigen digitaal portfolio opgebouwd met daarin relevante informatie voor de deelnemer zelf en de ontvangende partij

  Voordelen voor organisaties

  - ProAccretio verbindt de externe partijen in hun dienstverlening met de doelgroep zonder daarin iets dwingend voor te schrijven
  -

  De programma's leveren allerlei vormen van managementinformatie op die als input kunnen dienen voor het maken van beleid. (Biedt tevens een handvat voor alumnibeleid) 


De ProAccretio programma's:

- zijn intuïtief opgezet en daarmee eenvoudig in gebruik
- zijn allemaal regionaal ingericht. Het is interessant om te weten wat de mogelijkheden in de eigen regio zijn qua scholing of bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt
- zijn webapplicaties en daarmee benaderbaar en beschikbaar op ieder moment van de dag vanaf welke plek dan ook

De programma's samen leveren een doorlopende aanpak en structuur voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding vanaf primair onderwijs tot en met hoger onderwijs die nog steeds alle ruimte laat voor de eigen aanpak. Ze zijn daarmee ondersteunend en faciliterend voor het gesprek met de deelnemer en leveren allerlei vormen van managementinformatie aan de relevante partijen.

 

Meer weten?

Klik door voor een eerste indruk van de programma's:
De VerderKijker voor kinderen op de basisschool
TakeOff voor leerlingen op de middelbare school
NextStep voor studenten van het MBO
FlyingHigh voor studenten van het HBO
FastForward voor jongeren die al gestopt zijn met hun opleiding (of dit dreigen te doen)

 
Meer over ProAccretio
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek komen we graag langs voor uitgebreide toelichting.
Direct naar de andere programma's
VerderKijker voor de basisschool
TakeOff voor leerlingen van het VO
NextStep voor studenten van het MBO
FlyingHigh voor studenten van het HBO
FastForwardvoor jongeren die al gestopt zijn
NextStep op YouTube

Klik hier voor een informatie filmpje op YouTube over NextStep bij Zadkinein Rotterdam

 

 

 

Terms of use | © ProAccretio - All rights reserved