Voor hoogvliegers

Met FlyingHigh nog beter kiezen

Voor een kansrijke toekomst

Klaargestoomd voor de arbeidsmarkt of alsnog een universitaire studie? Waar vergroot een student zijn of haar kansen nu het meest mee? Dat hangt af van zowel eigen toekomstvisie als studierichting.

FlyingHigh biedt studenten praktische ondersteuning in hun loopbaan. Maar ook de studieloopbaanbegeleiders (SLB-ers), onderwijsinstellingen, gemeentes en externe partijen hebben er baat bij. FlyingHigh functioneert namelijk als een managementinformatiesysteem. Hierdoor krijgen de studenten alleen informatie aangedragen die voor hen daadwerkelijk interessant is. Deze informatie wordt aangeleverd door deelnemende instanties.

Alle acties van de HBO-student worden vastgelegd en daarmee vormt zich een digitaal portfolio.
SLB-ers kunnen de studenten zo nog beter begeleiden en extra ondersteuning bieden aan degene die nog geen keuze heeft gemaakt.


Een voorbeeld

Een HBO student kiest ervoor om na ‘HBO Recht en Bestuur’ te gaan werken. FlyingHigh zal deze student dan relevante arbeidsmarkt-informatie aanbieden. Deze informatie wordt rechtstreeks aangeleverd door bijvoorbeeld het regionale UWV of de Kamer van Koophandel.


Als de student ervoor kiest om door te studeren, dan zal hij of zij juist informatie aantreffen over mogelijkheden binnen de universitaire studie Rechten. Deze informatie wordt weer aangeleverd door universiteiten uit het hele land.

Door de hierboven omschreven interactie is FlyingHigh ook een regionaal instrument om de samenwerking tussen deelnemende instanties te optimaliseren. Het genereert een beter inzicht in elkaars activiteiten en expertise.


 
Meer over FlyingHigh?
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek komen we graag langs voor uitgebreide toelichting.
Direct naar de andere programma's
VerderKijker voor de basisschool
TakeOff voor leerlingen van het VO
NextStep voor studenten van het MBO
FlyingHigh voor studenten van het HBO
FastForwardvoor jongeren die al gestopt zijn
Terms of use | © ProAccretio - All rights reserved