Het MBO biedt perspectief

NextStep, de beslissende factor!

Waarom NextStep?

Na het MBO hebben jongeren de wereld aan hun voeten liggen, een wereld met veel keuzes. Die keuzes kunnen maar beter goed zijn!

Studenten kunnen gaan werken, maar wat willen ze in de praktijk dan doen? Ze kunnen doorstuderen aan het HBO, maar welke studie is nu het meest geschikt? Elke keuze heeft consequenties. NextStep biedt jongeren praktische ondersteuning in hun loopbaan. Maar ook de studieloopbaan-begeleiders (SLB-ers), onderwijsinstellingen, gemeentes en externe partijen hebben er baat bij.

NextStep functioneert als een managementinformatiesysteem. Hierdoor krijgen de studenten alleen informatie aangedragen die voor hen daadwerkelijk interessant is. Deze informatie wordt aangeleverd door deelnemende instanties.

Alle acties van de MBO-student worden vastgelegd en daarmee vormt zich een digitaal portfolio. SLB-ers kunnen de studenten zo nog beter begeleiden en extra ondersteuning bieden aan degene die nog geen keuze heeft gemaakt.Een voorbeeld:

Een student kiest ervoor om na 'MBO Installatietechniek' te gaan werken. NextStep zal deze student dan relevante arbeidsmarkt-informatie aanbieden. Deze informatie wordt rechtstreeks aangeleverd door bijvoorbeeld het regionale UWV of de Kamer van Koophandel.

Als de student ervoor kiest om door te studeren, dan zal hij of zij juist informatie aantreffen over technische vervolgopleidingen. Deze informatie wordt weer aangeleverd door HBO-instellingen in de omgeving.

 

Door de hierboven omschreven interactie is NextStep ook een regionaal instrument om de samenwerking tussen deelnemende instanties te optimaliseren. Het genereert een beter inzicht in elkaars activiteiten en expertise.Een eerste impressie
Klik hier voor een eerste impressie van NextStep met schermafdrukken. Deze zijn afkomstig uit een presentatie tijdens een bijeenkomst bij de MBO-raad.

NextStep op YouTube

Klik hier voor een informatie filmpje op YouTube over NextStep bij Zadkinein Rotterdam

 


Meer over NextStep?
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek komen we graag langs voor uitgebreide toelichting.
Direct naar de andere programma's
VerderKijker voor de basisschool
TakeOff voor leerlingen van het VO
NextStep voor studenten van het MBO
FlyingHigh voor studenten van het HBO
FastForwardvoor jongeren die al gestopt zijn
Terms of use | © ProAccretio - All rights reserved