NextStep; eerste impressie

Tip van de sluier opgelicht; hoe werkt het?

De student

De student maakt een keuze uit: leren, werken, een combinatie, ondernemen of ik weet het niet. Vervolgens wordt de student langs de aspecten geleid die voor zijn keuze van belang zijn.
De eerste stap bestaat uit het verkrijgen van zelfinzicht en het programma wordt afgesloten met bijvoorbeeld een inschrijving of arbeidsovereenkomst.

Tegelijkertijd wordt een digitaal portfolio opgesteld. Op de eigen startpagina ontvangt de student informatie die voor hem of haar van belang is.


De begeleider

De begeleider heeft een overzicht van de leerlingen, welke keuzes zij maken en in welke stap van het programma zij zich bevinden. De begeleider kan het werkboek van de leerling openen en feedback geven of bekijken wat de deelnemer heeft gedaan. Het geeft de begeleider een structuur waar nog steeds op de eigen manier invulling aan gegeven kan worden.


De school

De school kan rapportages uitdraaien over de keuzes die leerlingen maken en de uitkomsten vergelijken: per opleiding, locatie, niveau etc. Deze informatie kan dienen als input voor het maken van beleid.

 
Terug naar NextStep algemeen
Het MBO biedt perspectief. NextStep, de beslissende factor!

NextStep op YouTube

Klik hier voor een informatie filmpje op YouTube over NextStep bij Zadkinein Rotterdam

 


Meer over NextStep?
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek komen we graag langs voor uitgebreide toelichting.
Direct naar de andere programma's
VerderKijker voor de basisschool
TakeOff voor leerlingen van het VO
NextStep voor studenten van het MBO
FlyingHigh voor studenten van het HBO
FastForwardvoor jongeren die al gestopt zijn
Terms of use | © ProAccretio - All rights reserved