Toekomstgericht kiezen

De doorlopende lijn van ProAccretio

Kiezen vanuit jezelf

Jongeren verdienen optimale begeleiding. In het onderwijs, tijdens hun start op de arbeidsmarkt en bij het maken van keuzes over hun toekomst. Iedereen is het hier mee eens, maar welke ondersteuning kunnen we hen nu het beste bieden? En wie moeten we hier bij betrekken? Dit hebben we onderzocht onder jongeren en de instanties waarmee zij te maken kunnen krijgen, zoals gemeente, Kamer van Koophandel, UWV werkbedrijf en natuurlijk onderwijsinstellingen.

De resultaten hebben geleid tot een reeks effectieve programma's die de consequenties van keuzes inzichtelijk maken. Daarnaast leveren de programma's nog veel meer informatie op. Namelijk informatie die jongeren, loopbaanbegeleiders en deelnemende instanties inzichten biedt die uitval kunnen voorkomen en aansluiting op scholen of de arbeidsmarkt bevorderen.

Uiteindelijk draait het allemaal om het maken van bewuste, kansrijke keuzes.


Regio gebonden

De programma's van Proaccretio zijn digitale platforms die elk regiogebonden zijn. De structuur, inrichting en aanpak van de programma's is telkens gelijk, maar elk programma heeft een inhoud die specifiek gericht is op het soort onderwijs en de fase waarin de student zich bevindt.

ProAccretio biedt jongeren houvast en geeft deelnemende instanties handvatten om hen te ondersteunen. Het toegankelijke digitale platform voorkomt tevens overlap in werkzaamheden. Iedere begeleider, krijgt namelijk volledig inzicht in de activiteiten van de deelnemers en de instanties waarmee ze contact hebben.


Meer weten?

Klik door voor een eerste indruk van de programma's:
VerderKijker voor kinderen op de basisschool
TakeOff voor leerlingen op de middelbare school
NextStep voor studenten van het MBO
FlyingHigh voor studenten van het HBO
FastForward voor jongeren die al gestopt zijn met hun opleiding (of dit dreigen te doen)

 
Meer over ProAccretio
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek komen we graag langs voor uitgebreide toelichting.
NextStep op YouTube

Klik hier voor een informatie filmpje op YouTube over NextStep bij Zadkinein Rotterdam

 


Direct naar de andere programma's
VerderKijker voor de basisschool
TakeOff voor leerlingen van het VO
NextStep voor studenten van het MBO
FlyingHigh voor studenten van het HBO
FastForwardvoor jongeren die al gestopt zijn
Terms of use | © ProAccretio - All rights reserved