Het echte begin

Met TakeOff de eerste stap richting einddoel

Wat past het best bij je?

Na het middelbaar onderwijs valt er aardig wat te kiezen. Heel positief natuurlijk, maar ook lastig voor de leerling. Van VMBO naar Havo of MBO, van Havo naar VWO, MBO of HBO of van VWO naar HBO of Universiteit. Het is lastig om door de bomen het bos nog te zien. De hoeveelheid aan informatie die op de leerling afkomt is enorm en niet getrechterd op basis van hun ambitie. TakeOff stelt de leerling vragen als: welke richting past bij je? wat wil je eigenlijk later worden? of weet je dat nog helemaal niet?

Net als bij alle ProAccretio programma's staat de leerling centraal. Het uitgangspunt voor ieder programma zijn de vragen: wie ben je, wat kan je, wat wil je en is dat realistisch? Het programma TakeOff leidt de leerling langs de keuzes die in het voortgezet onderwijs gemaakt moeten worden. Gaandeweg wordt de profiel- en clusterkeuze duidelijk. En daarna, de vervolgopleiding en de school.Aansluiting op de volgende stap

Binnen TakeOff doen leerlingen competentietesten en ontdekken ze hun talenten. Ze kunnen nagaan of deze ook passen bij het beroep dat ze uiteindelijk willen uitoefenen? Vervolgens kunnen ze bekijken hoe de arbeidsmarkt van dat beroep eruit ziet, maar ook op welke scholen ze terecht kunnen voor de vervolgopleiding. De leerling oriënteert zichzelf tijdens het doorlopen van het programma. Zo leveren de vervolgopleidingen informatie aan over bijvoorbeeld open dagen en wordt de leerling daar automatisch op geattendeerd.

De begeleider of decaan kan de leerling bij dit proces volgen en ziet bij welke stap van het programma deze is en welke keuzes hij of zij maakt. Daardoor is het gesprek met de leerling veel meer toegespitst.


Tegelijkertijd worden allerlei vormen van informatie verzameld op een centraal punt. De school kan zien welke keuzes leerlingen maken en vergelijkingen maken op bijvoorbeeld opleiding- of locatieniveau. Is er verschil tussen leerlingen van verschillende locaties en hoe komt dat? De informatie die door de acties van de leerling wordt verzameld kan input leveren voor het schrijven van nieuw beleid.

Een voorbeeld

Een VMBO-leerling neemt als startpunt de sector waarbinnen hij of zij wil werken. In dit voorbeeld is dat techniek. TakeOff biedt vervolgens informatie over de keuze voor een cluster. Daarbinnen kan de leerling weer zoeken op opleiding, bijvoorbeeld MBO Installatietechniek. Vervolgens kan de leerling zien welke vervolgopleidingen hierop aansluiten. Zo maakt maakt TakeOff inzichtelijk hoe jij je doel kunt bereiken.

TakeOff ondersteunt primair de leerling en biedt docenten en begeleiders op de middelbare school een structuur voor loopbaanorientatie en -begeleiding, waarmee zij gerichter ondersteuning kunnen bieden. Tegelijkertijd levert het managementinformatie op voor de school zelf. Als bijvoorbeeld op locatie X veel meer leerlingen aangeven het nog niet te weten dan op locatie Y. Heeft dit te maken met de locatie? Of is er een verschil in de begeleiding op de locaties? Interessante informatie om te hebben en verder te onderzoeken, zodat er gekeken kan worden of het nodig is zaken aan te passen. Daarnaast functioneert TakeOff als overdracht naar de vervolgopleiding.TakeOff op YouTube

Klik hier voor een informatie filmpje op YouTube over TakeOff

 


Meer over TakeOff?
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek komen we graag langs voor uitgebreide toelichting.
Direct naar de andere programma's
VerderKijker voor de basisschool
TakeOff voor leerlingen van het VO
NextStep voor studenten van het MBO
FlyingHigh voor studenten van het HBO
FastForwardvoor jongeren die al gestopt zijn
Terms of use | © ProAccretio - All rights reserved