De eerste grote sprong

VerderKijker is het begin

Kiezen doe je samen

Aan het eind van de basisschool-periode hebben leerlingen (en hun ouders) te maken met de eerste grote keuze over hoe nu verder. Met VerderKijker beantwoordt de leerling een aantal belangrijke vragen zoals: wie ben je, wat kan je, wat wil je en is dat realistisch?

Dit betekent natuurlijk niet dat een jonge leerling zich nu al moet vastleggen voor de toekomst. Daar is het nog veel te vroeg voor. Maar VerderKijker biedt wel een aantal mooie handvatten. Leerlingen kunnen binnen het programma bijvoorbeeld een algemene beroepenoriëntatie doen en bekijken wat hun talenten zijn. De resultaten zijn een mooie basis voor een gesprek tussen kind, ouder en docent.

 


Met VerderKijker wordt niet gekozen voor de leerling, maar met de leerling en vooral ook door de leerling. Een eerste stap naar zelfstandigheid en de start van het portfolio dat een leerling opbouwt binnen de ProAccretio-programma's.

Inzicht

VerderKijker ondersteunt primair de jonge leerling en laat hem of haar nadenken over de toekomst. Vragen als: werk je graag met dieren of met mensen, vindt je het leuk om dingen uit te leggen of te presenteren of juist niet? Wat kan je eigenlijk allemaal worden als je ouder bent? komen aan bod en geven de leerling inzicht in zichzelf. Tegelijkertijd biedt VerderKijker docenten op de basisschool meer inzicht in het beeld van de leerling over zijn of haar toekomst. Het functioneert daarnaast als overdracht naar de volgende stap, de middelbare school. 
Meer over VerderKijker?
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek komen we graag langs voor uitgebreide toelichting.
Direct naar de andere programma's
VerderKijker voor de basisschool
TakeOff voor leerlingen van het VO
NextStep voor studenten van het MBO
FlyingHigh voor studenten van het HBO
FastForwardvoor jongeren die al gestopt zijn
Terms of use | © ProAccretio - All rights reserved